Afvanding Hov Vig

Styregruppen for udarbejdelse af projektforslag for afvandings- problemer i Hov Vig


Referat af repræsentantskabsmøde lørdag den 26. maj 2018
Kan downloades her i PDF-format.


Steen Bakhøjs resume og status, på rep.mødet 2017.
Kan downloades her i PDF-format.

Referat fra styregruppemøde den 29. april 2016
Kan downloades her i PDF-format.

VVM-redegørelse for afvanding af sommerhusområde ved Hovvig. Udgivelse: 11. februar 2014
Kan downloades her i PDF-format.

VVM-redegørelse for afvanding af sommerhusområde ved Hovvig. Den 12. januar 2014
Kan downloades her i PDF-format.

Geoteknisk/Hydrogeologiske undersøgelser Se underinddeling, bilag 1
Kan downloades her i PDF-format.

Geotekniskundersøgning
Kan downloades her i PDF-format.

Referatstyregruppen OF den 15-6 2011
Møde den 15. juni mellem Odsherred Forsyning og repræsentanter for styregruppen.
Kan downloades her i PDF-format.

Styregruppemøde 15-04
Afvanding af sommerhusområde, Hov Vig
Kan downloades her i PDF-format.

Referat af styregruppemødet den 15. april 2011 på Fårevejle Rådhus
Kan downloades her i PDF-format.

Møde i styregruppen vedr. afvanding mod Hov vig torsdag den 20.1.11
på Fårevejle Rådhus, mødelokale 4
Kan downloades her i PDF-format.

Afvandingsproblemer i Hov Vig Referat af møde afholdt den 23 april 2010 kl. 9:30
på rådhuset i Fårevejle
Kan downloades her i PDF-format.

Referat af møde i kontaktgruppen mellem Odsherred Forsyning (OF) og KSO
(Koordinationsudvalget for Sammenslutninger af fritidshusejere i Odsherred)
onsdag den 3. marts 2010 kl. 17 – 20 i Hallerne i Vig.
Kan downloades her i PDF-format.

Referat og informationer fra Styregruppen vedr afvandningsprojektet.
Kan downloades her i PDF-format.

Referat af møde i Kontaktgruppen mellem Odsherred Forsyning (OF) og KSO
den 13. september 2012 i Grevinge.
Kan downloades her i PDF-format.

Afvanding og kloakering af sommerhusområde ved Hov Vig VVM anmeldelse
Kan downloades her i PDF-format.

Hov Vig - Afvanding af sommerhusområde. Tidsplan og budget
Kan downloades her i PDF-format.

Referat af møde i kontaktgruppen mellem Odsherred Forsyning (OF) og
KSO (Koordinationsudvalget for Sammenslutninger af fritidshusejere i Odsherred)
onsdag den 3. marts 2010 kl. 17 – 20 i Hallerne i Vig.
Kan downloades her i PDF-format.

Hov Vig – afvandings tanker til møde 2 maj 2009
Kan downloades her i PDF-format.

Styregruppen for afvandingsproblemer ved Hov Vig
Kan downloades her i PDF-format.