Formål
FSNR repræsenterer ca. 2.700 grundejere i Nykøbing-Rørvig. Formålet med FSNR er at varetage medlemmernes fælles interesser, f.eks. overfor statslige, regionale og kommunale myndigheder samt at fremme medlemmernes interesser gennem samarbejdet med fritidshusejersammenslutningerne i Trundholm og Dragsholm.

Sammenhold gør stærk. Jo flere grundejerforeninger vi er repræsenteret, jo stærkere står vi i forhold til Odsherred kommune og andre myndigheder.

Hvert år i maj/juni måned afholder vi et repræsentantskabsmøde, hvor der redegøres for foreningens arbejde og vælges nye repræsentanter til forretningsudvalget. Vi udsender referat fra mødet, som også kan downloades på FSNRs hjemmeside. Hjemmesiden opdaterer vi jævnligt med nyheder af interesse for foreningerne og nyheder fra Odsherred kommune.

FSNR støtter medlemsskab af Fritidshusejernes Landsforening. Dette medlemskab gør, at vi står stærkere og har opbakning i de sager, vi måtte henvende os med. FSNR sidder med i flere udvalg i kommunen, så vi kan fremkomme med synspunkter og stille krav, og være på forkant med, hvad der sker i vores område.