Opgaver

FSNR er repræsenteret i Koordinationsudvalget for Sammenslutningen af Fritidshusejere i Odsherred (KSO), Rørvig Foreningsråd (RFR) og Skovbrugerråd. Vi afholder 4 årlige møder i KSO . Herudover har vi via KSO en repræsentant i Grønt Råd (GRO). Grønt Råd beskæftiger sig primært med naturbeskyttelse og miljøaktiviteter.

På kommunens årlige møder i Odsherred for fritidshusejere deltager vi aktivt med indlæg via vores samarbejde i KSO. Herudover varetager vi de henvendelser, der kommer fra vores medlemsforeninger samt står for den daglige drift af FSNR.