Visioner
FSNR har et ønske om, at sommerhusejerne i Nykøbing-Rørvig skal have en oplevelse af, at vores område er et godt sted at være.

Ikke alle grundejerforeninger i vores område varetager at vedligeholde grøfter, dræn og rør i fællesskab og der findes også bredejere, der ikke er etableret i en grundejerforening. Derfor arbejder vi indgående på at få løst afvandingsproblemerne i området, og sammen med nogle af de berørte grundejerforeninger har vi lavet en styregruppe og deltager i møder med kommunen for at finde en fælles løsning, som alle kan være tilfredse med.

FSNR ønsker at ambulancetjeneste, hjertestartere, trafiksikkerhed, affaldsordninger, skadeklinik, kloakering, natur og miljø mm. lever op til de krav, vi som grundejere stiller, og derfor er vi repræsenteret i forskellige råd, hvor vi vil forsøge at gøre vores indflydelse gældende.