Formål

FSNR repræsenterer ca. 2.637 grundejere i Nykøbing-Rørvig. Formålet med FSNR er at varetage medlemmernes fælles interesser, f.eks. overfor statslige, regionale og kommunale myndigheder samt at fremme medlemmernes interesser gennem samarbejdet med fritidshusejersammenslutningerne i Trundholm og Dragsholm.

Sammenhold gør stærk. Jo flere grundejerforeninger vi er repræsenteret, jo stærkere står vi i forhold til Odsherred kommune og andre myndigheder.

Hvert år i maj/juni måned afholder vi et repræsentantskabsmøde, hvor der redegøres for foreningens arbejde og vælges nye repræsentanter til forretningsudvalget. Vi udsender referat fra mødet, som også kan downloades på FSNRs hjemmeside. Hjemmesiden opdaterer vi jævnligt med nyheder af interesse for foreningerne og nyheder fra Odsherred kommune.

FSNR samarbejder med Odsherred kommune, så vi kan fremkomme med synspunkter og stille krav, og være på forkant med, hvad der sker i vores område.

Vision

FSNR har et ønske om, at sommerhusejerne i Nykøbing-Rørvig skal have en oplevelse af, at vores område er et godt sted at være.

Ikke alle grundejerforeninger i vores område varetager at vedligeholde grøfter, dræn og rør i fællesskab og der findes også bredejere, der ikke er etableret i en grundejerforening. Derfor har vi oprettet Grøftenetværk, der gør det lettere for den enkelte bredejer at få kontakt til andre bredejere på samme grøft. 

FSNR ønsker at ambulancetjeneste, hjertestartere, trafiksikkerhed, affaldsordninger, skadeklinik, kloakering, natur og miljø mm. lever op til de krav, vi som grundejere stiller, og derfor er vi repræsenteret i forskellige råd, hvor vi vil forsøge at gøre vores indflydelse gældende.