Affaldssortering

Vi vil gerne diskutere de nye regler for affaldssortering med Jer på vores kommende repræsentantskabsmøde den 3 juni 2023.

Til efteråret træder de nye regler for affaldssortering i kraft. Det rejser en række spørgsmål, som vi alle må tage stilling til, og som vi gerne vil diskutere med Jer på vores kommende repræsentantskabsmøde. I det følgende kommer nogle af de vigtigste spørgsmål.

Vi vil alle få 3 nye affaldsspande, således at hver parcel nu får i alt 4 skraldespande stående. I den forbindelse er der 3 forskellige løsningsmodeller, som vi bør overveje.

Hvis I vælger en af de tre nedenstående løsningsmodeller, er der en række ting I skal tage stilling til:

Stille frem løsningen:

 • Har I husket at udskrive tømningskalenderen?

 • Har I tilmeldt Jer SMS-ordningen?

 • Har I fundet den plads, hvor I vil have de spande stående, der ikke skal stilles frem næste gang?

 • Har I et fornuftigt sted at stille den spand, der er stillet frem, så den ikke kan forveksles med de spande, der ikke skal stilles frem?

  Naboløsningen

 • Har I lavet en aftale med den nabo, I har valgt?

 • Har I lavet en aftale om, hvordan I deler spande, og hvordan det i øvrigt skal foregå?

 • Hvem af Jer skal stå for ordningen overfor kommunen, og har I meldt det til kommunen?

 • Har I styr på, hvad I gør, hvis der bliver problemer - fulde spande ets?

 • Har I bestemt Jer for, hvor de fælles spande skal stå, og dem der ikke er fælles?

  Fællesløsningen

 • Har I lavet en aftale på en stikvej, om hvor I vil have de fælles spande?

 • Har I lavet en plads, der overholder kommunens krav?

 • Har I fået en godkendelse af pladsen fra kommunens affaldsteam?

  Vælger I ikke en af de tre løsninger, skal I stille alle fire spande frem.

  Andre spørgsmål er:

 • Har I fuldstændig styr på sorteringsvejledningen?

 • Hvis I udlejer Jeres hus - ved I så hvordan I sikrer, at lejer sorterer ordentligt, så spandene bliver tømt?

 • Hvis I bor i sommerhuset hele året, ved I da hvordan I kommer igennem den periode om vinteren, hvor tømningsfrekvensen er lavere?

 • Har I brug for piktogrammer til spandene, og ved I hvordan I får dem?

 • Har I brug for et mindre affaldssystem, således at en første sortering kan ske i selve husstanden?

  Til Grundejerforeningen

• Er adgangsvejene for skraldebilerne, som de skal være?

 • Er der brug for flere oplysninger fra kommunen, og kan der oprettes en form for tovejskommunikation mellem kommunen og grundejerforeningen?

 • Skal der udvælges en tovholder, der kan stå for denne kommunikation?

 • Hvordan følges der op i grundejerforeningen på implementering af den nye ordning blandt

  foreningens medlemmer? I kan læse mere i notat nedenfor

 • LINK l notatet                           Mvh Peter Beyer