Fritidshusejernes Sammenslutning i Nykøbing Rørvig

Velkommen til Fritidshusejernes Sammenslutning i Nykøbing Rørvig

FSNR repræsenterer ca. 2.400 grundejere i Nykøbing-Rørvig. Formålet med FSNR er at varetage medlemmernes fælles interesser, f.eks. overfor statslige, regionale og kommunale myndigheder samt at fremme medlemmernes interesser gennem samarbejdet med fritidshusejersammenslutningerne i Trundholm og Dragsholm.

Sammenhold gør stærk. Jo flere grundejerforeninger vi er repræsenteret, jo stærkere står vi i forhold til Odsherred kommune og andre myndigheder.

Nyheder

21-06-2021

FSNRs Repræsentantskabsmøde den 12 juni 2021

Du kan se referatet her

6-06-2021

Giv naturen plads. Virtuelt møde den 15 juni kl. 19.30 til 21.00

Du kan se brev til Grundejerforeningerne her

Du kan se folderen "Giv Naturen Plads" her

20-05-2021

Indkaldelse til Repræsentantskabsmøde den 12. juni 2021 kl. 9.30 på Lyngkroen.

Du kan se indkaldelsen her

12-04-2021

Forretningsudvalget i FSNR afholdt møde den 28 marts 2021

Du kan se referatet fra mødet her

 24-02-2021

FSNR har har lavet en forespørgsel i Odsherred Kommune angående den nye asfalt, der er lagt på Rørvigvej fra Lyngkroen til Rørvig. Vi ville også gerne vide om der ville blive lagt ny asfalt på resten af Rørvigvej hen til lysreguleringen. Vi fik følgende svar fra Kommunen:

"Der er som led i Odsherred Kommunes funktionskontrakt med Colas, lagt nyt slidlag på Rørvigvej fra Rørvig til Lyngkroen.  Der er ikke anvendt særlig støjdæmpende asfalt - men et nyt slidlag virker i sig selv støjdæmpende. 

Da vedligeholdelsen af Rørvigvej er en del af en flerårig funktionskontrakt, kan vi desværre ikke oplyse, hvornår der lægges nyt slidlag på resten af Rørvigvej, da dette sker efter behov."

 4-02-2021

FSNR har indsendt forslag om trafikregulering på Rørvigvej til Odsherred Kommune. Nedenstående link henviser til Kommunens hjemmeside, hvor du kan læse mere.  Der indsamles ideer og forslag til Kommunen fra den 21 december 2020 til 28 februar 2021. Se brevet her på hjemmesiden under "opgaver / øvrige opgaver"

https://borgernet.odsherred.dk/da-DK/projects/kommuneplan-tema-1-de-3-drivere

13-01-2021

Det er nu muligt at få hjælp til at inddrive vejbidrag for fritids husejere, der ikke bidrager til betaling for vedligeholdelse af private fællesveje. Se under opgaver – fællesveje.

02-01-2021

”2021 Nytårsbrev er udgivet og sendt til formanden og kassereren for din Grundejerforening/vejlaug.

Du kan finde det her

06-12-2020

”Den lille Grønne ” omdeles omkring jul/nytår. Det lille hæfte indeholder god information om hvordan man kan bestille tid til at tale med OK, om affaldsordninger, træbeskæring, hvordan man bedst forbereder en byggesag, får mere natur i haven eller på grunden og meget mere. Den er derfor god for sommerhusejerne at læse i og gemme. Den kan også ses på Kommunens hjemmeside i begyndelsen af næste år. Så snart den udkommer, kan du også finde den her.

20-11-2020

Charlotte Riegels-Hjorth deltog i KSO møde. Mødet var en generel drøftelse af hvordan samarbejdet skal foregå i fremtiden. Der er kommet ny formand for sammenslutningen af Grundejerforeninger i Dragsholm, Lisbeth Ellebæk. Der er ikke et referat fra dette møde.

7-11-2020

Mødet med Naturstyrelsen. Desværre aflyst pga. corona. Vi venter på ny dato

Du kan se dagsorden og sted for mødet her

11-10-2020

Forretningsudvalget i FSNR afholdt møde.

Du kan se referatet fra mødet her

5-09-2020

FSNR deltog i Borgermøde om Grøn omstilling og Bæredygtig udvikling 

Program for mødet kan ses her

Video fra mødet kan ses her

Kalender

12-06-2021

Repræsentantskabsmøde på Lyngkroen. Se under Nyheder

28-03-2021

Forretningsudvalgsmøde. Mødet er udsat fra den 6-2 pga. corona situationen. Løbende opgaver varetages via e-mail

26-03-2021

Odsherreds Forsyning Møde