Natur

Grøn Vision Odsherred. 

Helene Regnell, der repræsenterer de tre sammenslutninger af sommerhusgrundejerforeninger i Odsherred Kommunes Grønt Råd, har sammen med to andre medlemmer af Grønt Råd udarbejdet et oplæg til en Grøn Vision for kommunen. Ideen er, at kommunen sammen med borgere, erhverv, landbrug og andre aktører skal sætte ambitiøse mål på vandmiljø, klima og natur. Mål, der positionerer kommunen som den grønneste kommune i 2030. Målene skal udarbejdes sammen med de berørte interessenter for at skabe ejerskab til både mål og proces. De mål, der nævnes i oplægget er således alene eksempler, der tjener til at illustrere, hvordan det kunne se ud. 

Du kan se præsentationen her

27 april 2023

Brev til Grundejerforeninger med nyttige links om naur i sommerhusområderne.

Du kan se brevet til Grundejerforeningerne her.