Hastighedsregulering på Rørvigvej

Nedenstående brev er sendt til Odsherred Kommune igen. FSNR har siden 2017 arbejdet på at få reguleret trafikken på Rørvigvej.

Fritidshusejernes Sammenslutning Nykøbing-Rørvig, der består af 43 grundejerforeninger med ca. 2450 medlemmer, har gennem mange år fået henvendelser fra vores medlemsforeninger om indførelse af hastighedsbegrænsning på 50 km/timen på Rørvigvej fra lyskrydset ved DCU Camping Rørvig Strand forbi Lyngkroen og Spar Købemanden.

På strækningen fra Antikcafeen til bygrænsen i Rørvig er der 60 km/timen p.g.a. sikkerhedsmæssige grunde med den stadig voksende trafik. I Trafikplanen for OK i 2017 står der: " I sommerhalvåret er der yderligere et behov for, at kunne afvikle store trafikmængder til og fra sommerhusområderne på en tryg og sikker måde, i erkendelse af at trafikken er meget forskellig hen over året. "

Udgiften hertil er ikke voldsom. Der kræves blot opsætning af skilte. Der kan evt. opsættes klapskilte, så farten kan ændres fra sommer til vinterhalvåret.