Arkiv for 2012
01-01-2012
Kære SOL –medlem Vedlagt fremsendes referat fra SOL-mødet
den 15. december 2011 Vi ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår
med tak for samarbejdet i 2011.

Med venlig hilsen Erik Frandsen Natur- og miljømedarbejder Natur og Miljø

Referat fra mødet kan downloades her i PDF-format.


FSNR budget 2012
Kan downloades her i PDF-format.

Referat af møde i kontaktgruppen mellem Odsherred Forsyning (OF) og
Koordinationsudvalget (KSO) den 13. oktober 2011.
Kan downloades her i PDF-format.

Referat af møde i KSO den 13. marts 2012 hos Kirsten Laage.
Kan downloades her i PDF-format.

Referat SOL Sommerhusrådet for Odsherreds Landliggere 2012
Kan downloades her i PDF-format.

Info. nyt færgeleje
Kan downloades her i PDF-format.

Regnskab RFR 2011
Kan downloades her i PDF-format.

RFR formandens beretn. 2011
Kan downloades her i PDF-format.

RFR referat rådsmøde 010412
Kan downloades her i PDF-format.

Rørvig 2012 udsendt 290507
Kan downloades her i PDF-format.

RFR referat generalfors 010412
Kan downloades her i PDF-format.

RFR mailadresser 010412
Kan downloades her i PDF-format.

Referat af møde i Brugerråd NV, Naturstyrelsen Vestsjælland d. 14/6 2012
Kan downloades her i PDF-format.

Kære alle Naturstyrelsen har netop udsendt høringsmateriale omkring zonering
af skovene. Det er muligt at flere jer allerede har fået materialet via jeres foreninger,
men for en sikkerheds skyld sendes det til jer alle.
www.naturstyrelsen.dk

Endeligt nyhedsbrev 2012
Kan downloades her i PDF-format.

Redegørelse for havnen af RFR's formand
Kan downloades her i PDF-format.

Repræsentantskabsmøde 2012 i FSNR på Lyngkroen d. 20/5
Kan downloades her i PDF-format.

Referat af KSO møde den 30. maj 2012 k. 18.00 hos Peter Post i Albertslund.
Kan downloades her i PDF-format.

Borgerinddragelse brugerråd
Kan downloades her i PDF-format.

FSNR Repræsentantskabsmøde 2012 - Referat
Kan downloades her i PDF-format.

Politiet-fælles
Kan downloades her i PDF-format.

Lokalpolitiet i Odsherred udsender i samarbejde med Odsherred Kommune
folder med råd om forebyggelse mod indbrudskriminalitet.
Kan downloades her i PDF-format.

Projekt om naturpleje i Skærby Strand Grundejerforening
Mange slags naturgrunde
Værsgo’ til Gitte Hededam – og sommerhusejerne

RNF Høringssvar Vindmøllepark
Kan downloades her i PDF-format.

FSNR- Forretningsudvalgsmøde torsdag den 9. august 2012 kl. 16.00
hos Lennart Berendt, Grandisvej 6.
Kan downloades her i PDF-format.

Kystnære Havmøller
Kan downloades her i PDF-format.

Referat af møde i KSO den 17. september 2012 hos Kirsten Laage.
Kan downloades her i PDF-format.

Referat af møde i Kontaktgruppen mellem Odsherred Forsyning (OF) og KSO
den 13. september 2012 i Grevinge.
Kan downloades her i PDF-format.

Referat fra dialogmøde SOL og skorstensfejere
Kan downloades her i PDF-format.

Samlet referat SOL Sommerhusrådet for Odsherreds Landliggere 2012
den 27. september
Kan downloades her i PDF-format.

Referat af møde i KSO den 19. november 2012. Mødested Holbergsgade 18.
Kan downloades her i PDF-format.