Fritidshusejernes Sammenslutning i Nykøbing Rørvig

Velkommen til Fritidshusejernes Sammenslutning i Nykøbing Rørvig

FSNR repræsenterer ca. 2.647 grundejere fra 44 foreninger i Nykøbing-Rørvig. Formålet med FSNR er at varetage medlemmernes fælles interesser, f.eks. overfor statslige, regionale og kommunale myndigheder samt at fremme medlemmernes interesser gennem samarbejdet med fritidshusejersammenslutningerne i Trundholm og Dragsholm.

Sammenhold gør stærk. Jo flere grundejerforeninger vi er repræsenteret, jo stærkere står vi i forhold til Odsherred kommune og andre myndigheder.

Nyheder

7-12-2023

FSNR har indsendt høringssvar til Odsherred Kommune

FSNR anser projektet som særdeles vigtigt for de mange sommerhusejere, der ellers fremover vil blive ramt af klimaændringerne. 

FSNR har lagt et stort arbejde i at gentænke og redigere projektet med henblik på en effektiv gennemførlighed. Vi har koordineret det reviderede projekt med Naturstyrelsen og Odsherred Forsyning. Desuden har vi lagt vægt på, at lovgrundlaget understøtter de enkelte projektfaser og det samlede projekt. Desuden har vi trukket på erfaringer fra andre komplekse projekter, hvor det politiske samspil mellem mange parter er en nødvendighed for projektets gennemførelse og succes.

Du kan se høringssvaret her

29-11-2023

FSNR holdt møde med Odsherred forsyning den 13 oktober 2023

Du kan se referatet her

1-11-2023

Arbejdsudvalg om hastighedssænkende foranstaltninger i sommerhusområder i Odsherred.

På FSIOs møde den 13. oktober 2023 var der enighed om, at det vil være en god ide at nedsætte et tværgående arbejdsudvalg med deltagelse af interesserede medlemmer fra de tre sammenslutninger.

Du kan se formål og næste skridt her her

1-11-2023

Nyt link til høringsmateriale Hov Vig

Du kan se det i brevet her

7-10-2023

Afvanding mod Hov Vig

For kort tid siden modtog flere af jeres medlemmer (bredejerne) et brev fra OK (Odsherred Kommune) angående afvanding mod Hov Vig. Oplysningerne i brevet var mangelfulde og vi (FSNR) besluttede at bede om et møde med OK hurtigst muligt. Det fik vi få dage efter og på mødet fik vi flere oplysninger om projektet. Oplysningerne har vi sammenfattet i vedhæftede projektbeskrivelse. Sidst i projektbeskrivelsen kan I se FSNR’s holdning til projektet.

Projektbeskrivelsen er verificeret af OK.

Der vil blive indkaldt til Borgermøde om projektet og FSNR vil opfordre til at man møder op. De berørte Grundejerforeninger vil formentlig få en indkaldelse i E-Boks

Du kan se Projektbeskrivelsen her

24-08-2023

Høringssvar om opsætning af postkasseanlæg i sommerhusområderne.

Vi mener, at det vil være skæmmende og spild af postkasser at opsætte store anlæg med 145 postkasser i vores område.  Postkasser som aldrig bliver brugt til ret meget andet end reklamer. Der må kunne findes en løsning for de relativt få fastboende i vores område.

Du kan se høringssvaret her

13-08-2023

Har du en grøft på din grund?

Peter Beyer svarer på et spørgsmål fra en grøfteejer. Se her hvad du har pligt til at gøre. Det voldsomme regnvejr har fået vandet til at stå højt på mange grunde.

Du kan se dokumentet her

24-07-2023

 FSNR har i dag indsendt et høringssvar vedrørende Kommuneplantillæg nr. 14. Det handler om Megasommerhuse. Vi valgte at indsende et fælles høringssvar fra FSiO og et for FSNR. FSNR ville gerne have baggrunden for at Kommunen har valgt at lave et Plantillæg og vores begrundelse for at svare. For FSio har vi kun indsendt selve høringssvaret. Når du læser vores svar nedenfor, er det let for dig at få hele sagen belyst.

Du kan se brevet her

 6-06-2023

Kommuneplantillæg for store sommerhuse

 Byrådet ønsker at styrke kommunens mulighed for at sige nej til store sommerhuse når sommerhusprojekter sagsbehandles.

 Derfor vedtog et enigt byråd på mødet tirsdag d. 30. maj at sende ”Forslag til kommuneplantillæg nr 14 for store sommerhuse” i 8 ugers offentlig høring fra d. 1. juni til d. 27. juli - Den lange høringsperiode giver kommunens mange sommerhusejere mulighed for at drøfte emnet i fyrretræernes skygge i løbet af sommeren.

 Materialet findes HER

 

 20-05-2023

Nyt opdateret dokument om Grøftenetværk

Du kan se dokumentet her

Kalender

12-04-2024

Møde med Odsherred Forsyning og FSiO kl. 10 i Grevinge.

3-02-2024

FU møde hos Dorthe Hansen