Fritidshusejernes Sammenslutning i Nykøbing Rørvig

Velkommen til Fritidshusejernes Sammenslutning i Nykøbing Rørvig

FSNR repræsenterer ca. 2.400 grundejere i Nykøbing-Rørvig. Formålet med FSNR er at varetage medlemmernes fælles interesser, f.eks. overfor statslige, regionale og kommunale myndigheder samt at fremme medlemmernes interesser gennem samarbejdet med fritidshusejersammenslutningerne i Trundholm og Dragsholm.

Sammenhold gør stærk. Jo flere grundejerforeninger vi er repræsenteret, jo stærkere står vi i forhold til Odsherred kommune og andre myndigheder.

Nyheder

 05-10-2021

 

Street Food Markedet

Odsherred Kommune taber sagen om Rørvig Street Food i Planklagenævnet:

https://pkn.naevneneshus.dk/afgoerelse/37fd34b5-ab25-4b11-8c93-d4291f1b3a21

Kommentar fra Sjællandske Nyheder:

https://sn.dk/Odsherred/Efter-naboklager-Kommunens-tilladelse-til-madmarked-er-ugyldig/artikel/1476975

Du skal kopiere linket og lægge det i Browseren. 

 27-08-2021

Som I måske allerede har læst i referatet fra årets repræsentantskabsmøde, så debatterede vi på mødet et forslag om oprettelse af telefonkæder langs de grundejerforeninger, der deler et grøfteforløb. 

På mødet var der stor opbakning til en sådan ide. Derfor fik FSNR udarbejdet et notat, som beskriver ideen mere i detaljer. Notatet kan du se herunder. 

I FSNR er vi enig i, at en sådan telefonkæde vil vise sig værdifuld, særlig set i relation til de klimaforandringer vi kan forudse, og i relation til den forventede revision af vandløbsloven. 

Vi vil derfor bede Jer om at læse notatet samt at svare tilbage på det vedhæftede spørgeskema, så vi kan få en fornemmelse af, hvordan vi evt. kan komme videre med ideen.

Spørgeskemaet kan udfyldes på få minutter. 

Det returneres til   bakhoej@hotmail.com

Du kan se notatet her

Du kan se spørgeskemaet her

 14-08-2021

FSNR's Forretningsudvalgsmøde.

Du kan se referatet her

 3-08-2021

Ladestandere i Odsherred

Charlotte Riegels-Hjorth henvendte sig til Cerius på baggrund af en forespørgsel fra en medlemsforening:

Som formand for Sammenslutningen af Fritidshusejere i Nykøbing-Rørvig er jeg blevet bedt om at undersøge, hvorvidt der i fremtiden vil være elforsyning nok, såfremt mange flere sommerhusejere vil opsætte el-opladere til deres elbiler og hybridbiler.

I Odsherred området, hvor der er ca. 24.000 sommerhuse og ca. 14.000 helårshuse, vil det ikke være nok med lade stationer ved benzintanke og købmænd etc. Flere og flere får også varmepumper. Spørgsmålet er, om forsyningsnettet vil kunne klare den større efterspørgsel på el. ?

Hvad er jeres svar, tanker om dette?

Svar fra Cerius:

Vores svar til dette er, at der er kapacitet nok. Elnettet vil blive udbygget i takt med efterspørgslen. 

Der er dog også andre værktøjer, der bliver taget i brug, for at nettet kan holde til den øgede belastning. 

Et af disse blev sat i ”søen” i December 2019, og er en tidsdifferentieret net tarif. Det vil sige, at vi opkræver et større beløb for transport af el igennem vores kabler fra Oktober til marts i tidsrummet 17-20, (dette tidsinterval kalder vi kogespidsen, da alle laver mad og bruger meget strøm) for at få omlagt noget af kundernes forbrug til de tidlige aftentimer eller sen eftermiddag. På denne måde kan vi blive ved med at drive elnettet smart og omkostningseffektivt uden at skulle ud og lave store investeringer. 

Her kan du læse mere om dette. 

https://cerius.dk/priser-og-tariffer/timetariffer/

 18-08-2021

FSNR's FU medlem Dorthe Hansen deltog i Odsherreds Kommunes møde "Giv naturen plads" den 15 juni 2021. Dorthe har lavet et referat.

Du kan Dorthes referat her

 7-07-2021

Til bestyrelser for Grundejerforeninger og Vejlaug

Du kan se brev om opfølgning på biodiversitet i OK her

22-06-2021

Brugerrådsmøde.

Du kan se agendaen her

21-06-2021

FSNRs Repræsentantskabsmøde den 12 juni 2021

Du kan se referatet her

Kalender

6-11-2021

Forretningsudvalgsmøde

14-08-2021

Forretningsudvalgsmøde

22-06-2021

Brugerrådsmøde. Charlotte Riegels-Hjorth Deltager

12-06-2021

Repræsentantskabsmøde på Lyngkroen. Se under Nyheder