Fritidshusejernes Sammenslutning i Nykøbing Rørvig

Velkommen til Fritidshusejernes Sammenslutning i Nykøbing Rørvig

FSNR repræsenterer ca. 2.647 grundejere fra 44 foreninger i Nykøbing-Rørvig. Formålet med FSNR er at varetage medlemmernes fælles interesser, f.eks. overfor statslige, regionale og kommunale myndigheder samt at fremme medlemmernes interesser gennem samarbejdet med fritidshusejersammenslutningerne i Trundholm og Dragsholm. Det er nu etableret en hjemmeside for Forenede Sommerhusejere i Odsherred  www.fsio.dk

Sammenhold gør stærk. Jo flere grundejerforeninger vi er repræsenteret, jo stærkere står vi i forhold til Odsherred kommune og andre myndigheder.

Nyheder

9-02-2024

FSNR holdt FU møde den 3 februar.

Du kan se referatet her

25-01-2024

Odsherred Kommune afholder workshop om Private fællesveje

Du kan se invitationen her

7-12-2023

FSNR har indsendt høringssvar til Odsherred Kommune

FSNR anser projektet som særdeles vigtigt for de mange sommerhusejere, der ellers fremover vil blive ramt af klimaændringerne. 

FSNR har lagt et stort arbejde i at gentænke og redigere projektet med henblik på en effektiv gennemførlighed. Vi har koordineret det reviderede projekt med Naturstyrelsen og Odsherred Forsyning. Desuden har vi lagt vægt på, at lovgrundlaget understøtter de enkelte projektfaser og det samlede projekt. Desuden har vi trukket på erfaringer fra andre komplekse projekter, hvor det politiske samspil mellem mange parter er en nødvendighed for projektets gennemførelse og succes.

Du kan se høringssvaret her

1-02-2024

Arbejdsudvalg om hastighedssænkende foranstaltninger i sommerhusområder i Odsherred.

Der er nu nedsat et udvalg som vil se på hastighedssænkende foranstaltninger i Odsherred.

13-08-2023

Har du en grøft på din grund?

Peter Beyer svarer på et spørgsmål fra en grøfteejer. Se her hvad du har pligt til at gøre. Det voldsomme regnvejr har fået vandet til at stå højt på mange grunde.

Du kan se dokumentet her

 20-05-2023

Nyt opdateret dokument om Grøftenetværk. Se alle Grøftenetværk under Opgaver

Du kan se dokumentet her

Kalender

4-02-2024

Høring om stormflodsbeskyttelse af Nykøbing og omegn

4-02-2024

Borgermøde i Pakhuset den 9. april

Kom til borgermøde om stormflodssikring den 9. april kl. 17.30-19.30 i Pakhuset, Vesterbro Torv, Nykøbing Sj.

Byrådet har besluttet at gennemføre en borgerinddragende proces for afsøgning af opbakning til en helhedsløsning for oversvømmelsessikring af Nykøbing Sj og Øster Lyng.

På borgermødet vil der være mulighed for at give sin mening til kende og stille spørgsmål til medlemmer af byrådet.

4-02-2024

Kom med på gummistøvletur lørdag den 17. februar kl. 10-11:30

Vi starter ved Café Nokken kl. 10 og slutter i Pakhus 2, Vesterbro Torv, hvor vi byder på en kop kaffe.

På turen ser vi på områderne med risiko for oversvømmelse. Undervejs er der korte oplæg om stormflodsrisiko og -sikring med mulighed for at stille spørgsmål.

Lokalhistoriker Claus Marcussen tager os med en tur i arkiverne, når han fortæller om oversvømmelsen i 1935.

Tilmeld dig gerne til gummistøvleturen på markl@odsherred.dk senest mandag den 12. februar kl. 12.

14-04-2024

FU møde hos Birthe Riddersholm

4-02-2024

Repræsentantskabsmødet 2024 afholdes den 11 maj kl. 9.30 i Pakhuset Nykøbing Sjælland. Indbydelse udsendes  3 uger før. Forslag til Repræsentantskabsmødet skal være Bestyrelsen i hænde senest 1. april.

12-04-2024

Møde med Odsherred Forsyning og FSiO kl. 10 i Grevinge.

3-02-2024

FU møde hos Dorthe Hansen