Fritidshusejernes Sammenslutning i Nykøbing Rørvig

Velkommen til Fritidshusejernes Sammenslutning i Nykøbing Rørvig

FSNR repræsenterer ca. 2.625 grundejere fra 43 foreninger i Nykøbing-Rørvig. Formålet med FSNR er at varetage medlemmernes fælles interesser, f.eks. overfor statslige, regionale og kommunale myndigheder samt at fremme medlemmernes interesser gennem samarbejdet med fritidshusejersammenslutningerne i Trundholm og Dragsholm. Det er nu etableret en hjemmeside for Forenede Sommerhusejere i Odsherred  www.fsio.dk

Sammenhold gør stærk. Jo flere grundejerforeninger vi er repræsenteret, jo stærkere står vi i forhold til Odsherred kommune og andre myndigheder.

Nyheder

18-05-2024

Referat fra Repræsentantskabsmøde 11.maj 2024

FSNR afholdt repræsentantskabsmøde den 11. maj kl. 9.30. i Pakhuset på Vesterbros Torv. 

Referatet fra Repræsentantskabsmødet inkl. Beretning

Mødet startede med et oplæg omkring afvanding og kloakering i Hov Vig.

Referat fra formødet kan ses her

Præsentation Afvanding kan ses her

Præsentation om "de grøfteløse" kan ses her

Oplæg om afvanding mod Hovvig kan ses her

 

25-04-2024

Repræsentantskabsmøde.

FSNR holder repræsentantskabsmøde den 11. maj kl. 9.30. i Pakhuset på Vesterbros Torv.

Mødet starter med et oplæg omkring afvanding og kloakering i Hov Vig.

Du kan se Regnskabet for 2023 her:
Du kan se indkaldelsen her:

26-03-2024

FSiO har oprettet et trafikudvalg.

I Forenede Sommerhusejere i Odsherred (FSIO) har vi nedsat et arbejdsudvalg, der har fokus på trafikrelaterede udfordringer i sommerhusområderne.

For at afdække, hvor vi har problemerne, beder vi jer derfor - så hurtigt som muligt og helst inden den 20. april - om at svare på følgende spørgsmål:

 Oplever I problemer med hastighed, støj, støv, tung trafik eller andet på eller i nærheden af jeres område?

Hvis ja, må I gerne specificere, hvilket område/hvilken vej og hvad problemet er.

Svaret sendes til Michael Ingelhardt på michaelingelhardt@hotmail.com senest den 20. april. 

5-03-2024

Svar fra Odsherred Kommune på spørgsmål om meget vand på sommerhusgrunde

Mange steder skyldes problemet at regnvand ikke kan sive ned i jorden/højtstående grundvand. Kommunen må som udgangspunkt ikke pumpe vand væk fra private grunde.

Grundejerne har selv mulighed for at kontakte en drænkyndig entreprenør eller rådgiver, som kan hjælpe med konkrete løsninger for at sikre huset.

I situationer hvor der er fare for at vandet trænger ind i huset, kan vandet midlertidigt pumpes væk uden tilladelse, hvis følgende vilkår overholdes:

  • Det skal anmeldes til kommunen på vand@odsherred.dk
  • Ejerne af stedet der pumpes til, skal acceptere udledningen.
  • Pumpningen skal straks ophøre, hvis der opstår problemer med høj vandstand eller fysiske skader på grund af udpumpningen.
  • Man er erstatningsansvarlig hvis der sker skader, som følge af pumpningen.
  • Hvis der skal pumpes mere end 14 dage, kræver det en tilladelse.

Man kan ansøge om tilladelse efter vandløbsloven til at etablere nye grøfter eller dræn.
Du kan se mere om det her: odsherred.dk/ændringafvandløb

7-12-2023

FSNR har indsendt høringssvar til Odsherred Kommune

FSNR anser projektet som særdeles vigtigt for de mange sommerhusejere, der ellers fremover vil blive ramt af klimaændringerne. 

FSNR har lagt et stort arbejde i at gentænke og redigere projektet med henblik på en effektiv gennemførlighed. Vi har koordineret det reviderede projekt med Naturstyrelsen og Odsherred Forsyning. Desuden har vi lagt vægt på, at lovgrundlaget understøtter de enkelte projektfaser og det samlede projekt. Desuden har vi trukket på erfaringer fra andre komplekse projekter, hvor det politiske samspil mellem mange parter er en nødvendighed for projektets gennemførelse og succes.

Du kan se høringssvaret her

Kalender

1-11-2024

Møde med Odsherred forsyning

4-02-2024

Høring om stormflodsbeskyttelse af Nykøbing og omegn

3-02-2024

FU møde hos Dorthe Hansen