Fritidshusejernes Sammenslutning i Nykøbing Rørvig

Velkommen til Fritidshusejernes Sammenslutning i Nykøbing Rørvig

FSNR repræsenterer ca. 2.647 grundejere fra 44 foreninger i Nykøbing-Rørvig. Formålet med FSNR er at varetage medlemmernes fælles interesser, f.eks. overfor statslige, regionale og kommunale myndigheder samt at fremme medlemmernes interesser gennem samarbejdet med fritidshusejersammenslutningerne i Trundholm og Dragsholm.

Sammenhold gør stærk. Jo flere grundejerforeninger vi er repræsenteret, jo stærkere står vi i forhold til Odsherred kommune og andre myndigheder.

Nyheder

 20405-2023

Kom med dine forslag til udviklingsområder og planlægning for nye sommerhusområder indenfor kystnærhedszonen, samt forsøgsprojekter til kyst- og naturturisme.

Du kan se invitationen her

 20-05-2023

Nyt opdateret dokument om Grøftenetværk

Du kan se dokumentet her

 27-04-2023

Invitation til workshop om naturen i sommerhusområderne.

Lørdag den 27 maj kl. 14 til 17. Aksen i Asnæs- ved biblioteket

Du kan se Invitationen her

Du kan se brev til Grundejerforeningerne her

 23-04-2023

Indkaldelse til Repræsentantskabsmøde i FSNR den 3 juni 2023.

Mødet foregår i Pakhuset, Vesterbro Torv 4, 4500 Nykøbing Sjælland

Du kan se indkaldelsen her

Du kan se Regnskabet 2022 her

Du kan se oplæg til affaldssortering her

 21-04-2023

Helene Regnell, der repræsenterer de tre sammenslutninger af sommerhusgrundejerforeninger i Odsherred Kommunes Grønt Råd, har sammen med to andre medlemmer af Grønt Råd udarbejdet et oplæg til en Grøn Vision for kommunen. Ideen er, at kommunen sammen med borgere, erhverv, landbrug og andre aktører skal sætte ambitiøse mål på vandmiljø, klima og natur. Mål, der positionerer kommunen som den grønneste kommune i 2030. Målene skal udarbejdes sammen med de berørte interessenter for at skabe ejerskab til både mål og proces. De mål, der nævnes i oplægget er således alene eksempler, der tjener til at illustrere, hvordan det kunne se ud. 

Du kan se præsentationen her

 16-04-2023

FU møde afholdt 16 april 2023

Du kan læse referatet her

 25-02-2023

Du kan læse noget om forsikringer til Grundejerforeninger. Se under "Værd at vide" fanen

 25-02-2023

Notat om affaldssortering. Se under "opgaver" / Affaldssortering

 25-02-2023

Hvor kan man finde vejledning om bestyrelsesarbejdet i Grundejerforeninger?

Se under "Værd at vide" fanen.

 15-02-2023

Mange placerer sten i rabatten ud for deres sommerhusgrund for at undgå at andre parkerer. Du kan læse en artikel fra FDM om emnet her.

Du kan læse artiklen her.

Kalender

15-02-2023

FSNR afholder Repræsentantskabsmøde den 3 juni 2023 i Pakhuset i Nykøbing Sjælland. Forslag sendes til Formand Birthe Riddersholm senest den 1.april 2023. 

16-04-2023

FU møde hos Peter Beyer.

17-03-2023

Møde med Odsherred Forsyning kl. 10.00. Birthe Riddersholm og Henrik Bøgvad deltager