Fritidshusejernes Sammenslutning i Nykøbing Rørvig

Velkommen til Fritidshusejernes Sammenslutning i Nykøbing Rørvig

FSNR repræsenterer ca. 2.637 grundejere fra 44 foreninger i Nykøbing-Rørvig. Formålet med FSNR er at varetage medlemmernes fælles interesser, f.eks. overfor statslige, regionale og kommunale myndigheder samt at fremme medlemmernes interesser gennem samarbejdet med fritidshusejersammenslutningerne i Trundholm og Dragsholm.

Sammenhold gør stærk. Jo flere grundejerforeninger vi er repræsenteret, jo stærkere står vi i forhold til Odsherred kommune og andre myndigheder.

Nyheder

 1-01-2023

Nytårsbrev 2023

Du kan læse det her.

 29-10-2022

FU møde 29 oktober 2022

Du kan læse referatet her.

 23-9-2022

Møde med Odsherred Forsyning

Du kan læse referatet her.

 26-9-2022

Link til Facebook gruppe omkring Andel Vindmøllepark


https://www.facebook.com/groups/454687226724292/

FSNR repræsenterer 44 Foreninger med meget forskellige synspunkter i forhold til Vindmølle projektet. Derfor kommer Forretningsudvalget ikke med en politisk udmelding. Medlemmer af Forretningsudvalget kan deltage som privatpersoner.

Linket lægges i Browseren. Håber det virker nu, der har været flere tiltag med problemer.

 16 -8-2022

Til grundejerforeningerne langs nordkysten

 Klintebjerg Havvindmølle projekt.

Grundejerforeningen Klint Bakker har fået udarbejdet følgende materiale ”Dagsorden for kaffemøde med byrådspolitikere i Odsherred”

Se materialet på linket: http://www.klintbakker.dk/klintebjerg-havvindmoellepark/

I skal være opmærksomme på følgende:

 • Andel er blevet pålagt at afholde et borgermøde snarest om deres projekt: ”Klintebjerg  Havvindmølleprojekt”
 • At Kommunen ikke påtager sig at informere om borgermøderne. Kommunen pålægger grundejerforeningerne at oplyse borgerne om borgermøderne.
 • At kommunen kun har indsigelsesmulighed indtil den 19. september.

 I materialet rejses følgende problemstillinger:

 • Møllerne har en højde på 256 meter og et vingefang på 236 meter. De vil kunne ses i fuld højde langs hele Odsherreds nord­kyst.
 • Placeringen er for tæt på land.
 • At ansøgningen, der er foretaget med afsæt i "åben dør ordningen", juridisk ikke opfylder hensigten med ordningen, da projektet ikke er et lille og kystnært projekt.
 • At den visuelle illustration fra Andel er misvisende.
 • At projektet strider mod fredningsbestemmelserne.
 • At de positive effekter herunder nye arbejdspladser er overdrevne, da de store møller formentlig skal udskibes fra Esbjerg. 

I Odsherred kommune har vi to interesser:

 1. Vi skal have mere grøn energi fx gennem vind og sol
 2. Vi skal sikre, at vores særprægede ressource, nemlig naturoplevelsen, ikke bliver kompromitteret.

Det er derfor vigtigt, at der hele tiden er en god balance mellem disse to ting.

Det er vigtigt, at Andel på borgermøderne kan give tilfredsstillende svar på de rejste problemstillinger. 

 25 -7-2022

 Lokalplan for Rørvig Streetfood bliver ophævet. I kan læse mere her:

 https://www.tv2east.dk/odsherred/lokalplan-for-roervig-streetfood-bliver-ophaevet

 4-04-2022

Nu er de 5 grøftenetværk færdige.  

Du kan se en oversigt her

Kalender

19-12-2022

Peter Beyer og Birthe Riddersholm mødes med Odsherred Kommune

29-10-2022

FU møde hos Peter Beyer

23-09-2022

Møde med Odsherred Forsyning i Grevinge kl. 10.00

30-08-2022

Birthe Riddersholm og Peter Beyer har møde med OK om samarbejdsmodel