Fritidshusejernes Sammenslutning i Nykøbing Rørvig

Velkommen til Fritidshusejernes Sammenslutning i Nykøbing Rørvig

FSNR repræsenterer ca. 2.400 grundejere i Nykøbing-Rørvig. Formålet med FSNR er at varetage medlemmernes fælles interesser, f.eks. overfor statslige, regionale og kommunale myndigheder samt at fremme medlemmernes interesser gennem samarbejdet med fritidshusejersammenslutningerne i Trundholm og Dragsholm.

Sammenhold gør stærk. Jo flere grundejerforeninger vi er repræsenteret, jo stærkere står vi i forhold til Odsherred kommune og andre myndigheder.

Nyheder

 1-01-2022

FSNR ønsker Godt Nytår til vore medlemmer

Du kan se Nytårsbrevet her

 29-11-2021

Møde i KSO den 26.11.2021

Der er ikke noget referat fra dette møde, men samarbejdet i KSO fortsættes

 29-11-2021

Referat fra møde mellem KSO og OF den 26.11.2021

Du kan se referatet her

 26-11-2021

Referat fra brugerrådsmødet den 2.11.2021

Du kan se referatet her

 06-11-2021

FSNR's Forretningsudvalgsmøde.

Du kan se referatet her

 27-08-2021

Som I måske allerede har læst i referatet fra årets repræsentantskabsmøde, så debatterede vi på mødet et forslag om oprettelse af telefonkæder langs de grundejerforeninger, der deler et grøfteforløb. 

På mødet var der stor opbakning til en sådan ide. Derfor fik FSNR udarbejdet et notat, som beskriver ideen mere i detaljer. Notatet kan du se herunder. 

I FSNR er vi enig i, at en sådan telefonkæde vil vise sig værdifuld, særlig set i relation til de klimaforandringer vi kan forudse, og i relation til den forventede revision af vandløbsloven. 

Vi vil derfor bede Jer om at læse notatet samt at svare tilbage på det vedhæftede spørgeskema, så vi kan få en fornemmelse af, hvordan vi evt. kan komme videre med ideen.

Spørgeskemaet kan udfyldes på få minutter. 

Det returneres til   bakhoej@hotmail.com

Du kan se notatet her

Du kan se spørgeskemaet her

 18-08-2021

FSNR's FU medlem Dorthe Hansen deltog i Odsherreds Kommunes møde "Giv naturen plads" den 15 juni 2021. Dorthe har lavet et referat.

Du kan Dorthes referat her

 7-07-2021

Til bestyrelser for Grundejerforeninger og Vejlaug

Du kan se brev om opfølgning på biodiversitet i OK her

Kalender

04-03-2022

Charlotte Riegels Hjorth deltager i KSO i et møde.

26-11-2021

Charlotte Riegels Hjorth deltager som medlem af KSO i et møde med Odsherred Forsyning

6-11-2021

Forretningsudvalgsmøde

3-11-2021

Birthe Riddersholm deltager i OK møde om lokalplan for Rørvigvej

2-11-2021

Charlotte Riegels Hjorth deltager i Brugerrådsmøde

14-08-2021

Forretningsudvalgsmøde