Skovbrugerrådet

Som led i driften af statsskoven er der på hver af Naturstyrelsens lokale enheder nedsat et brugerråd. Nogle enheder har valgt at nedsætte flere.

Med brugerrådene er det målet at give indflydelse til dem, der bruger skoven - både på friluftslivets muligheder og på driften af statsskovene.

Brugerrådene skal styrke de lokale brugeres engagement i driften og benyttelsen af befolkningens skove, og har mulighed for at diskutere alle sider af statsskovenes drift. Brugerrådene kan fremsætte forslag, spørgsmål og kritik.

Naturstyrelsens enheder informerer brugerrådene om den daglige drift af skove og naturområder, og det er brugerrådets opgave at fungere som rådgivende forsamling for Naturstyrelsen. Brugerrådet har dog ingen beslutningsmyndighed.

FSNR har en repræsentant (Charlotte Riegels-Hjorth) i Vestsjælland Nord. De planlagte møder i 2020 er aflyst på grund af Covid-19

Man kan læse mere på Miljøstyrelsen / Naturstyrelsen

Referat af Møde i Skovbrugerråd Nord 2018
Kan downloades her i PDF-format.

Referat af Møde i Skovbrugerråd Nord 2017
Kan downloades her i PDF-format.