Nyheder

På denne side lægger vi alle "gamle" nyheder 

 24-02-2021

FSNR har har lavet en forespørgsel i Odsherred Kommune angående den nye asfalt, der er lagt på Rørvigvej fra Lyngkroen til Rørvig. Vi ville også gerne vide om der ville blive lagt ny asfalt på resten af Rørvigvej hen til lysreguleringen. Vi fik følgende svar fra Kommunen:

"Der er som led i Odsherred Kommunes funktionskontrakt med Colas, lagt nyt slidlag på Rørvigvej fra Rørvig til Lyngkroen.  Der er ikke anvendt særlig støjdæmpende asfalt - men et nyt slidlag virker i sig selv støjdæmpende. 

Da vedligeholdelsen af Rørvigvej er en del af en flerårig funktionskontrakt, kan vi desværre ikke oplyse, hvornår der lægges nyt slidlag på resten af Rørvigvej, da dette sker efter behov."

 

4-02-2021

FSNR har indsendt forslag om trafikregulering på Rørvigvej til Odsherred Kommune. Nedenstående link henviser til Kommunens hjemmeside, hvor du kan læse mere.  Der indsamles ideer og forslag til Kommunen fra den 21 december 2020 til 28 februar 2021. Se brevet her på hjemmesiden under "opgaver / øvrige opgaver"

https://borgernet.odsherred.dk/da-DK/projects/kommuneplan-tema-1-de-3-drivere

 

13-01-2021

Det er nu muligt at få hjælp til at inddrive vejbidrag for fritids husejere, der ikke bidrager til betaling for vedligeholdelse af private fællesveje. Se under opgaver – fællesveje.

 

20-11-2020

Charlotte Riegels-Hjorth deltog i KSO møde. Mødet var en generel drøftelse af hvordan samarbejdet skal foregå i fremtiden. Der er kommet ny formand for sammenslutningen af Grundejerforeninger i Dragsholm, Lisbeth Ellebæk. Der er ikke et referat fra dette møde.

-09-2020

FSNR deltog i Borgermøde om Grøn omstilling og Bæredygtig udvikling 

Program for mødet kan ses her

Video fra mødet kan ses her